เพื่อให้เห็นภาพ ร้านค้าออนไลน์ของเรามากขึ้น ให้นำเข้าข้อมูลตัวอย่าง ดังนี้

ไปที่ เมนู เครื่องมือ => เลือก เมนู นำเข้า  => หัวข้อ wordpress กด ติดตั้งตอนนี้

 

 

เมือติดตั้งเรียบร้อย กด เริ่มทำงานตัวนำเข้า

 

เลือกไฟล์

C:\xampp\htdocs\shop\wp-content\plugins\woocommerce\sample-data  => เลือกไฟล์   sample_products.xml   sample_products.csv

กดปุ่ม อัปโหลดไฟล์และนำเข้า

 

เลือก user ที่เป็นผู้นำเข้าข้อมูล  กด ส่ง

 

จะได้ข้อมูลตัวอย่างสินค้า (อาจมีการนำเข้าไฟลฺ์ภาพไม่สมบูรณ์ ให้ลบข้อมูลที่ไม่มีภาพออกไป)

 

เข้าเว็บ http://localhost/shop เพื่อดูตัวอย่างหน้าเว็บ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *