1.1 ติดตั้ง XAMPP เพื่อจำลอง web server

เข้าเว็บ https://www.apachefriends.org/index.html เลือก download โปรแกรมตาม OS ของคุณ ในที่นี้ก็จะเลือกเป็น XAMPP For Windows

เมื่อ download เรียบร้อยแล้ว ให้ double click ที่ไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรม

 

ติดตั้งที่ C:\xampp (ค่าเริ่มต้น)

 

รอจนกระทั้ง install เสร็จเรียบร้อย 5-10 นาที โดยประมาณ

 

1.2 download wordpress

เข้าเว็บ  https://wordpress.org/download/     กดที่ปุ่ม Download WordPress 4.9.4 ตามภาพ

 

1.3 start Apache web server และฐานข้อมูล MySQL

เมื่อติดตั้งตามข้อ 1.1 เสร็จแล้ว ให้เข้าไปที่  C:\xampp  double click ที่ไฟล์  xampp-control.exe

 

กด start ตามปุ่มที่ลูกศรชี้ในภาพ

 

1.4 ติดตั้ง wordpress

เข้าไปที่  C:\xampp\htdocs  แล้วลบข้อมูลภายในออก

C:\xampp\htdocs คือ root directory ของเว็บไซต์

ไฟล์ wordpress จากข้อ 1.2 ให้ extract ไปที่  C:\xampp\htdocs

เมื่อ extract ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะได้ folder wordpress ภายใน C:\xampp\htdocs  ให้เปลี่ยนชื่อ folder เป็น shop

เข้าไปที่ web browser แล้ว พิมพ์   http://localhost/shop/

เลือกการแสดงหน้าตั้งค่า wordpress เป็น ไทย  แล้วกด ต่อไป

กดเริ่มทำงาน

 

เข้าไปที่ http://localhost/phpmyadmin เพื่อสร้างฐานข้อมูล  myshop ตามภาพ

 

กลับไปที่หน้าตั้งค่าฐานของมูล wordpress กำหนดค่าดังนี้
ชื่อฐานข้อมูลเป็น myshop
ชื่อผู้ใช้เป็น  root
รหัสผ่าน กรอกเป็นค่าว่างๆ

กดปุ่มส่ง

กด เริ่มการติดตั้ง

 

กำหนดหัวข้อเว็บ
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และ อีเมล์ (ใช้เป็น gmail เพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ google ได้)
( copy รหัสผ่านไว้ด้วยนะครับ )

 

เมื่อติดตั้งสำเร็จจะได้หน้าเว็บแบบนี้ครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *